Vés al contingut

Què és el CREIS?

CREIS

 

El Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) neix de la necessitat per aproximar-se millor al coneixement de l'emprenedoria i la innovació social, obtenint dades i analitzant aquest fenomen en profunditat, a partir d'un equip interdisciplinar d'investigadors/es. El CREIS comença la seva activitat al juliol del 2019 adscrit al Departament d'Empresa (Facultat d'Economia i Empresa) i respon a la voluntat de convertir-se en un referent acadèmic amb una crida explícita a la recerca en aquest camp d'estudi. A més, el CREIS sorgeix com un dels pilars bàsics d'un projecte més ampli, l'Espai Innova en Emprenedoria Social (eines), on la recerca es complementarà amb la formació i la transferència de coneixement a la societat. 

 

Una mica de context

En els darrers anys, la creació d'empreses i en general l'emprenedoria s’ha convertit en un element clau per a les administracions públiques, fonamentalment com a conseqüència de l'estreta relació amb el desenvolupament econòmic i social dels països, regions i territoris. A més, la darrera crisi econòmica ha incrementat radicalment el percentatge d'empreses que es creen per necessitat en relació a les que es creen per oportunitat, tenint repercussions negatives en la supervivència de les noves empreses. Alhora, la "nova" sensibilització per tot allò social (sostenible, ecològic, ètic, etc.) ha cridat l'atenció, no només dels "policy-makers" sinó també de l'acadèmia. Per tant, existeix un gran interès pel fenomen de l'emprenedoria social i en termes més globals, per la innovació social. En aquest sentit, el concepte d'emprenedoria i innovació social (entès com un procés d'identificació, avaluació i explotació d'oportunitats que permeti crear valor social, en la línia també dels Objectius de Desenvolupament Sostenible -ODS-), inclou un ampli ventall de tipologies. Aquestes van, per exemple, des de les micro-macro transformacions socials, el tercer sector, i el món cooperatiu i de l'economia social i solidària (amb valors clarament socials: governança democràtica, limitació del lucre, etc.), fins a les start-ups, amb la finalitat de comercialitzar en el mercat una innovació social amb repercussions positives per la societat o parcialment en algun segment social, més o menys desafavorit.

En aquest escenari, l'estudi en profunditat del fenomen de l'emprenedoria i la innovació social, així com els factors que la determinen i l'impacte dels projectes socials en l'economia i en general en la societat, són claus en una agenda de recerca actual i sobretot de futur.  Alhora, una millor comprensió de l'ecosistema emprenedor social, també pot ajudar al disseny de polítiques governamentals més eficients i eficaces, que realment donin suport a les persones emprenedores amb més o menys pinzellades socials. Si a més a més, s'inclou la variable tecnologia en l'emprenedoria social, vàries implicacions rellevants, tant teòriques com pràctiques, es podrien desprendre de l'estudi rigorós i metòdic d'aquesta temàtica.