Vés al contingut

Personal acadèmic

Sebastián Aparicio
Professor lector Serra Húnter (Departament d'Empresa)
Professor Agregat (Departament d'Empresa)
Carme Casablancas
Professora Titular (Departament d’Empresa)
Miquel Domènech
Professor Titular (Departament de Psicologia Social)
Professor Associat (Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Anna Fajula
Professora Lectora Serra Húnter (Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Rosa Garcia
Professora Associada (Departament d’Economia Aplicada)
Tatiana López
Investigadora pre-doctoral en Formació (Departament d’Empresa)
José López Vicario
Professor Agregat (Departament Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes)
Anna Melendez
Investigadora Postdoctoral (Departament de Ciència Política i Dret Públic)
Montse Meneses
Professora Agregada (Departament Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes)
Antoni Morell
Professor Agregat (Departament Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes)