Vés al contingut

Preguntes freqüents

 

1. Què vol dir que el MEINS és un màster universitari oficial?

Vol dir que ha passat un rigorós procés d’acreditació de qualitat del programa formatiu per part de l’Agència Catalana de Qualitat (AQU), la qual cosa li atorga caràcter oficial amb validesa en el conjunt de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Això implica:

  • Que té un preu regulat per crèdit.
  • Que permet sol·licitar beques de finançament dels estudis (cada ajut/beca té les seves pròpies bases on s'hi especifiquen les condicions d’accés a l'ajut/beca).
  • Que s’hi accedeix mitjançant una titulació de grau (o equivalent).
  • Que habilita per accedir a un programa de Doctorat (són necessaris 300 ECTS, normalment 240 de grau + 60 de màster).

Addicionalment, tenir un màster oficial et pot donar punts per accedir en alguns llocs de treball de l’administració pública.


2. Què vol dir que el MEINS és un màster professionalitzador?

Els màster oficials poden ser de recerca, acadèmics, o professionalitzadors. En el primer cas, estan orientats a continuar els estudis en un programa de Doctorat. En el darrer cas, estan orientats a la pràctica laboral i professional. En el cas del MEINS això s’expressa, entre d’altres coses, en la necessitat de fer 15 ECTS de pràctiques curriculars.


3. Quan s’obriran les inscripcions? Quan començarà la primera edició?

S’espera que el primer període de pre-inscripció s’obri al gener del 2021, un cop passada la fase d’acreditació del nou títol a l’AQU.

Les classes començaran a l’octubre del 2021.


4. Si tinc experiència laboral en el món de l’economia social o similar, puc convalidar les pràctiques curriculars d’alguna manera? I si ja he fet pràctiques curriculars o extracurriculars similars en un altre context?

No. El mòdul de 15 ECTS de pràctiques curriculars no es pot convalidar per cap tipus d’experiència laboral o no laboral. El MEINS és un màster oficial i s’han de realitzar tots els crèdits previstos en el seu pla d’estudis.


5. Les pràctiques curriculars són remunerades?

Les pràctiques curriculars no són remunerades. No obstant, cada entitat pot establir un ajut o compensació per cobrir total o parcialment despeses de transport, alimentació, o altres, vinculades a l'activitat desenvolupada en el marc de la pràctica curricular.