Vés al contingut

Accés

Per accedir al màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol (o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior o de tercers països) que permeti a l'accés a ensenyaments de màster.

Podran accedir al màster les persones llicenciades, graduades o diplomades en qualsevol àrea d'Arts i Humanitats; Enginyeria i Arquitectura; Ciències; Ciències Socials i Jurídiques; i Ciències de la Salut.

En el cas que el nombre de persones inscrites superi el de places que s'ofereixen, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

  1. L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat: 60%.
  2. Haver cursat el Mínor en emprenedoria i innovació social: 5%.
  3. Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal de la candidata o candidat i els objectius que l'han conduït a sol·licitar plaça en el Màster: 15%.
  4. L'experiència professional relacionada amb l'àmbit del màster: 20%.

L'experiència professional serà puntuada d'acord amb l'experiència acreditada amb contracte laboral en àrees vinculades a l'emprenedoria (creació d'empreses i / o participació en Startups); polítiques socials; i intervenció social i / o acció comunitària, sota el següent barem de puntuació: (i) Entre un any d'experiència acreditada i 5 anys: 50% (del 20%); (ii) Entre 6 anys i 10 anys d'experiència acreditada: 75% (del 20%); (iii) Més de 10 anys d'experiència acreditada: 100% (del 20%).


PERFIL DE L'ALUMNAT

El Màster en Emprenedoria i Innovació Social s'adreça a persones eminentment proactives; amb habilitat per identificar problemes i proposar solucions alternatives, sortejar dificultats i prendre decisions de forma propositiva; amb capacitat d'interacció, empatia i solidaritat; curioses i inconformistes; obertes i transformadores i, alhora, creatives.

S'adreça a persones amb formació de grau en qualsevol disciplina acadèmica: des Arts i Humanitats fins Ciències o Enginyeria i Arquitectura, passant per les Ciències Socials i Jurídiques, i les Ciències de la Salut. La proposta d'estudis és íntegrament transversal i no es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren el seu àmbit temàtic.

Més que la formació adquirida en el grau, l'aspecte fonamental és la sensibilitat social de l'alumnat. Qüestions com la transició cap a un model econòmic més sostenible, més equitatiu i orientat al bé comú són fonamentals. Valors democràtics i solidaris, la creació i distribució equitativa de la riquesa, l'equitat de gènere i el respecte a la diversitat han de ser valors compartits per l'alumnat d'aquest màster. I no només compartits, sinó practicats i amb voluntat d'eixamplar-los a través de la pràctica professional. Aquests valors, però, han de combinar-se amb una vocació proactiva i transformadora per aconseguir sensibilitat, coneixement i capacitació i, d'aquesta manera, poder explotar al màxim les competències emprenedores de cadascú.