Vés al contingut

CREIS

CENTRE D'ESTUDIS I DE RECERCA
EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ SOCIAL (CREIS)

Objectiu general

La finalitat principal del CREIS és aprofundir en l'anàlisi de l'emprenedoria i la innovació social, avançant tant en la comprensió del fenomen, com en les metodologies d'estudi i els marcs conceptuals utilitzats, i les seves implicacions pràctiques.

SABER-NE MÉS

LÍNIES DE RECERCA

 

OBJECTIU 1

OBJECTIU ESPECÍFIC 1:

Determinants i conseqüències de l'emprenedoria i la innovació social

 • Empreses socials: estratègia, governança, model de negoci (digital), finances, etc.
 • Factors institucionals i emprenedoria social
 • Diversitat en l'emprenedoria social (internacional, femenina, intraemprenedoria, a l'escola, empreses turístiques, etc.)
 • Emprenedoria social i desenvolupament econòmic i social
 • Emprenedoria de segona oportunitat i repercussions socials

 

 

OBJECTIU 2

OBJECTIU ESPECÍFIC 2:

Empreses socials: estratègia, governança, model de negoci (digital), finances, etc.

 • Etnografia de l’emprenedoria social, xarxes personals i antropologia del treball
 • Tècniques participatives en l’àmbit de la creació i el disseny, ciència ciutadana i ètica de la ciència i la tecnologia
 • La creativitat com a valor estratègic a l’era de la post-veritat, Innovació publicitària i nous camins del màrqueting, i cultura i publicitat.
 • Sociologia del medi ambient: conflictes socioambientals i participació
 • Emprenedoria social i criminologia
OBJECTIU 3

OBJECTIU ESPECÍFIC 3:

Recursos tecnològics i dades en l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació social

 • Tecnologia i emprenedoria social
 •  Anàlisi de dades i aprenentatge automàtic per a la presa de decisions de negocis socials
 • Mineria de dades i aprenentatge automàtic per ciències de la vida
 • Anàlisi de dades i aprenentatge profund en salut
 • Anàlisi de l’impacte ambiental i social de l’economia circular
 • Autonomia com a base de la innovació. Tecnologia i realimentació en la presa automàtica de decisions

 

SABER-NE MÉS