Vés al contingut

Equip d'investigació

creis

 

A continuació es presenten (per ordre alfabètic) els membres de l'equip d'investigació, incloent una breu nota biogràfica, les línies de recerca general, les línies de recerca específica en emprenedoria i innovació social (que encaixen amb els objectius del CREIS) i la seva docència.

Directora General Keymon ventures
Sebastián Aparicio
Professor lector Serra Húnter (Departament d'Empresa)
Professor Agregat (Departament d'Empresa)
Carme Casablancas
Professora Titular (Departament d’Empresa)
Professora Associada (Departament d'Empresa)
Miquel Domènech
Professor Titular (Departament de Psicologia Social)
Professor Associat (Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Anna Fajula
Professora Lectora Serra Húnter (Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Rosa Garcia
Professora Associada (Departament d’Economia Aplicada)
Tatiana López
Investigadora pre-doctoral en Formació (Departament d’Empresa)
José López Vicario
Professor Agregat (Departament Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes)