Vés al contingut

Què és el MEINS?

El Màster en Emprenedoria i Innovació Social (MEINS) vol contribuir a cobrir les funcions bàsiques de la universitat pel que fa a formació, recerca, i transferència de coneixement a la societat en l'àmbit de l'emprenedoria social. Formació, a partir dels diferents mòduls del màster; recerca, a partir dels TFMs (i possibles tesis doctorals derivades dels TFMs); transferència, a partir de les pràctiques externes i dels projectes que s’hi desenvolupin.

El MEINS busca:

1. Potenciar i desenvolupar les activitats relacionades amb l'emprenedoria i la innovació social.

Per això cal capacitar i tecnificar les persones amb idees i propostes transformadores, i proporcionar els instruments per concretar i desenvolupar els projectes que d'aquestes se'n derivin. El sector de l'economia social i solidària, i en general el de qualsevol iniciativa de transformació social, té un fort component vocacional i altruista. Per això cal assegurar que les idees i iniciatives que contribueixen a millorar el benestar de la societat tinguin viabilitat i puguin anar més enllà d'experiències puntuals i convertir-se en empreses i projectes viables i duradors.

2. Estimular la transferència bidireccional d'emprenedoria i innovació social de la universitat a la societat, i de la societat cap a la universitat, en un context participatiu, inclusiu i de diversitat.

L’alumnat passarà per períodes de pràctiques obligatòries que connectaran la seva formació amb la pràctica diària en AAPP, empreses i entitats diverses. A més, haurà de realitzar un TFM que pot entroncar amb els projectes desenvolupats durant les pràctiques curriculars i acabar de consolidar el seu aprenentatge.

3. Sensibilitzar la societat en general, i l’alumnat en particular, sobre l'emprenedoria i la innovació social.

Cal estimular el desenvolupament i participació de la comunitat acadèmica (professorat, alumnat, i fins i tot personal d'administració i serveis) en iniciatives transformadores. Tot i que la cultura de l'emprenedoria té encara molt recorregut en la comunitat acadèmica, sí que hi ha grups molt actius que periòdicament es dirigeixen al professorat i a les diferents oficines i serveis de la universitat per fer propostes i explorar el llançament de noves activitats i projectes. El MEINS pretén canalitzar aquestes inquietuds d'una manera transversal i proporcionar una tecnificació i capacitació a aquests col·lectius que actuï de catalitzador real d'idees i propostes cap a la creació d'empreses i el llançament de projectes.