Vés al contingut

Equip d'investigació

A continuació es presenten (per ordre alfabètic) els membres de l'equip d'investigació, incloent una breu nota biogràfica, les linies de recerca general, les línies de recerca específica en emprenedoria i innovació social (que encaixen amb els objectius del CREIS) i la seva docència.
Professora contractada FUAB i directora General Keymon ventures
Sebastián Aparicio
Professor lector Serra Húnter (Departament d'Empresa)
Professor Agregat (Departament d'Empresa)
Professora Associada (Departament d'Empresa)
Professor Lector Serra Húnter (Departament d’Empresa)
Anna Fajula
Professora Lectora Serra Húnter (Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Rosa Garcia
Professora Associada (Departament d’Economia Aplicada)
Tatiana López
Professora contractada FUAB
José López Vicario
Professor Agregat (Departament Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes)
Investigadora pre-doctoral en formació (Departament d'Empresa)
Carlos Martínez
Professor Associat (Departament d’Empresa)