Vés al contingut

Equip d'investigació

A continuació es presenten (per ordre alfabètic) els membres de l'equip d'investigació, incloent una breu nota biogràfica, les linies de recerca general, les línies de recerca específica en emprenedoria i innovació social (que encaixen amb els objectius del CREIS) i la seva docència.
Sebastián Aparicio
Professor lector Serra Húnter (Departament d'Empresa)
Professora contractada FUAB i directora General Keymon ventures
Comissió Mixta de la Càtedra (Diputació de Barcelona)
Visiting scholar (Federal University of Rio Grande do Sul, 2023-24)
Professor Agregat (Departament d'Empresa)
Visiting scholar (EAFIT, 2021-22)
Professora Associada (Departament d'Empresa)
Investigadora pre-doctoral en formació (Departament d'Empresa)
Professor Lector Serra Húnter (Departament d’Empresa)
Anna Fajula
Professora Lectora Serra Húnter (Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Rosa Garcia
Professora Associada (Departament d’Economia Aplicada)
Professor Agregat (Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació)