Pasar al contenido principal

Equip d'investigació

A continuació es presenten (per ordre alfabètic) els membres de l'equip d'investigació, incloent una breu nota biogràfica, les linies de recerca general, les línies de recerca específica en emprenedoria i innovació social (que encaixen amb els objectius del CREIS) i la seva docència.
Profesora contratada FUAB i Directora General Keymon ventures
Sebastián Aparicio
Profesor lector Serra Húnter (Departamento de Empresa)
Profesor Agregado (Departamento de Empresa)
Profesora Asociada (Departamento de Empresa)
Profesor Lector Serra Húnter (Departamento de Empresa)
Anna Fajula
Profesora Lectora Serra Húnter (Departamento de Publicidad, RRPP y Comunicación Audiovisual)
Rosa Garcia
Profesora Asociada (Departamento de Economía Aplicada)
Profesor Agregado (Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación)
Chair in Entrepreneurial Leadership (McMaster University)
Senior Lecturer (University of Essex)
Tatiana López
Profesora contratada FUAB