Pasar al contenido principal

Equip d'investigació

A continuació es presenten (per ordre alfabètic) els membres de l'equip d'investigació, incloent una breu nota biogràfica, les linies de recerca general, les línies de recerca específica en emprenedoria i innovació social (que encaixen amb els objectius del CREIS) i la seva docència.
Sebastián Aparicio
Profesor lector Serra Húnter (Departamento de Empresa)
Comisión Mixta de la Cátedra (Diputació de Barcelona)
Visiting scholar (Federal University of Rio Grande do Sul, 2023-24)
Profesor Agregado (Departamento de Empresa)
Visiting scholar (EAFIT, 2021-22)
Profesora Asociada (Departamento de Empresa)
Visiting scholar (Politecnico di Milano, 2022-23)
Profesor Lector Serra Húnter (Departamento de Empresa)
Anna Fajula
Profesora Lectora Serra Húnter (Departamento de Publicidad, RRPP y Comunicación Audiovisual)
Rosa Garcia
Profesora Asociada (Departamento de Economía Aplicada)
Profesor Agregado (Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación)
Comisión Mixta de la Cátedra (Ajuntament de Mollet del Vallès)