Skip to main content

Equip d'investigació

A continuació es presenten (per ordre alfabètic) els membres de l'equip d'investigació, incloent una breu nota biogràfica, les linies de recerca general, les línies de recerca específica en emprenedoria i innovació social (que encaixen amb els objectius del CREIS) i la seva docència.
Sebastián Aparicio
Serra Húnter Assistant Professor (Department of Business)
FUAB professor and Managing Director at Keymon ventures
Chair Comission (Diputació de Barcelona)
Visiting scholar (Federal University of Rio Grande do Sul, 2023-24)
Associate professor (Department of Business)
Visiting scholar (EAFIT, 2021-22)
External professor (Department of Business)
Visiting scholar (Politecnico di Milano, 2022-23)
Serra Húnter Assistant professor (Department of Business)
Anna Fajula
Serra Húnter Assistant Professor (Department of Advertising, Public Relations and Audiovisual Communication)
Rosa Garcia
External professor (Department of Applied Economics)
Associate professor (Department of Journalism and Communications Studies)