Skip to main content

Equip d'investigació

A continuació es presenten (per ordre alfabètic) els membres de l'equip d'investigació, incloent una breu nota biogràfica, les linies de recerca general, les línies de recerca específica en emprenedoria i innovació social (que encaixen amb els objectius del CREIS) i la seva docència.
Managing Director Keymon ventures
Sebastián Aparicio
Serra Húnter Assistant Professor (Department of Business)
Associate professor (Department of Business)
Carme Casablancas
Full professor (Department of Business)
External professor (Department of Business)
External professor (Department of Economics and Economic History)
Anna Fajula
Serra Húnter Assistant Professor (Department of Advertising, Public Relations and Audiovisual Communication)
Rosa Garcia
External professor (Department of Applied Economics)
Tatiana López
FUAB professor
José López Vicario
Associate Professor (Department of Telecommunications and Systems Engineering)
PhD Candidate (Department of Business)