Vés al contingut

Què és EINES?

L’Espai Innova en Emprenedoria Social (eines) és un projecte de foment i suport a l’emprenedoria i la innovació social liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i desenvolupat en col·laboració amb el seu entorn social, administratiu i productiu amb l’objectiu de fer més estretes les sinèrgies entre universitat i societat en un camp tan sensible, i alhora dinàmic, com el de la transformació social i la millora del benestar. Aquest projecte s’estructura en diferents línies d’actuació en recercaformació i transferència, sempre amb una voluntat d’impacte social molt vinculat al territori, i en cooperació amb les diferents entitats que hi desenvolupen la seva tasca: des de l’administració pública local, cooperatives, banca ètica, Fundacions i altres entitats sense finalitat de lucre (ONGs) fins a start-ups i empreses socials.

La iniciativa del projecte eines sorgeix a finals de 2018 quan des del Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa, que crea un Vicedeganat específic d’Emprenedoria, es comença a valorar un projecte interdisciplinari i transversal caracteritzat per una col·laboració singular entre universitat pública i administració. Dins la UAB, la interdisciplinarietat del projecte es desenvolupa mitjançant la col·laboració que s’estableix des del 2019 amb els deganats d’àmbits formatius molt diversos dins les ciències socials (Facultats d’Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia, Dret, Filosofia i Lletres, i Psicologia), a més de la participació de la Facultat de Ciències de la Comunicació i de l’Escola d’Enginyeria. A partir d’aquest procés de gènesi del projecte, els objectius queden alineats amb els propis d’iniciatives ja existents a la UAB, com la del CIEU-FUAB de foment de l’esperit emprenedor i de la innovació dins la comunitat universitària, i queden reflectits en el Pla Estratègic UAB 2030 aprovat pel Claustre el 27 de febrer de 2019. En el context d’aquest pla, la segona línia estratègica fa referència a la responsabilitat de la UAB en la transformació social mitjançant la generació i la transferència de coneixement. S’estableix així com a prioritat (1) generar un ecosistema innovador i emprenedor a la UAB a partir de la interacció d’estudiants i empreses en la recerca per afavorir la transformació social; i (2) disposar d’espais, eines i plataformes per aconseguir la interacció dels estudiants amb les empreses, les institucions i la ciutadania. El CREIS, primera peça angular d’eines, s’aprova en Consell de Govern el 4 de juliol de 2019 amb un total de 26 membres, i constitueix el primer pas tangible en el desplegament d’aquest projecte.