Vés al contingut

Altres programes formació

CREIS

 

Des del CREIS, a part de Recerca i Transferència de coneixement a la societat també es duu a terme formació. Concretament:

 

MASTER EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ SOCIAL (MEINS)

El màster en Emprenedoria i Innovació Social s’adreça a persones eminentment proactives; amb habilitat per identificar problemes i proposar solucions alternatives, sortejar dificultats i prendre decisions de forma proactiva; amb capacitat d’interacció, empatia, solidaritat i ètica; curioses i inconformistes; obertes, transformadores i, alhora, creatives.

 

La formació de grau requerida per cursar el màster és molt àmplia: des d’Arts i Humanitats fins Ciències o Enginyeria i Arquitectura, passant per les Ciències Socials i Jurídiques, i les Ciències de la Salut. La proposta d’estudis és íntegrament transversal.

 

Més enllà de la formació adquirida en el grau, l’aspecte fonamental és la sensibilitat social de l’alumnat. Qüestions com la transició cap a un model econòmic més sostenible, més equitatiu i orientat al bé comú són fonamentals. Valors democràtics i solidaris, la creació i distribució equitativa de la riquesa, la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat són valors que s'espera que comparteixi l’alumnat d’aquest màster. Alhora, cal que aquests valors s'implementin a través de la pràctica professional, combinant-se amb una vocació proactiva i transformadora per aconseguir sensibilitat, coneixement i capacitació i, d’aquesta manera, poder explotar al màxim les competències emprenedores de cadascú.

 

 

POSTGRAU EN ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Tindràs una visió àmplia de les potencialitats, trets diferencials i limitacions de l'Economia Social i Solidària com a eina de transformació del model actual predominant de desenvolupament socioeconòmic. Comprendràs el marc teòric i les eines pràctiques per a la construcció i/o consolidació de projectes de cooperatives o entitats de l'Economia Social i Solidària (ESS) o del teixit social.

 

Coneixeràs de primera mà experiències concretes, arrelades al nostre entorn o transfrontereres, que estan fent realitat una economia de proximitat, donant resposta a necessitats, drets i inquietuds des de pràctiques democràtiques, d'equitat i sostenibilitat i de manera solvent tant econòmicament com organitzativa. Podràs aprofundir en una temàtica de l'Economia Social i Solidària que sigui especialment del teu interès (des d'aspectes teòrics de l'Economia Social i Solidària a la definició i anàlisi detallada d'una iniciativa específica) treballat de manera col·laborativa i amb el suport de tutors.

 

Completaràs la teva formació, sigui de l'entorn que sigui (l'economia, el dret, les enginyeries, l'educació...) assolint una formació qualificada en el terreny de l'Economia Social i Solidària, demandada per organitzacions de l'Economia Social i Solidària, administracions públiques i teixit associatiu.

 

 

MÍNOR EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ SOCIAL (mEIS)

El mEIS té com a objectiu principal proporcionar les competències bàsiques, tant específiques com transversals, per a la creació i gestió de projectes innovadors, particularment de caire social.

El Mínor aporta les eines necessàries per a generar propostes creatives, així com els coneixements per a l'avaluació de la viabilitat i la implementació d'un projecte concret que aporti respostes innovadores, especialment a les necessitats socials.