Vés al contingut

inici

Què és eines?

L’Espai Innova en Emprenedoria Social (eines) és un projecte d’estímul i suport a l’emprenedoria social liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

Saber-ne més

CENTRE D'ESTUDIS I DE RECERCA
EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ SOCIAL

El Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) neix de la necessitat d’aproximar-se millor al coneixement de l'emprenedoria i la innovació social. Mitjançant un equip d'investigadors/es interdisciplinari, des del CREIS es treballa en l’obtenció de recursos de recerca i en l’anàlisi en profunditat d’aquests fenòmens.

Saber-ne més

MÀSTER EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ SOCIAL

El Màster en Emprenedoria i Innovació Social (MEINS) vol contribuir a cobrir les funcions bàsiques de la universitat pel que fa a formació, recerca, i transferència de coneixement a la societat en l'àmbit de l'emprenedoria social. Formació, a partir dels diferents mòduls del màster; recerca, a partir dels TFMs (i possibles tesis doctorals derivades dels TFMs); transferència, a partir de les pràctiques externes i dels projectes que s’hi desenvolupin.

Saber-ne més

TRANSFERÈNCIA

A nivell de transferència, l’objectiu és que el coneixement generat arribi a les persones a través del foment de l’emprenedoria i la innovació social, contribuint a solucionar els reptes socials del territori.

Saber-ne més